Tennisregler

 

Her er en kort introduktion til tennisspillets regler. Hvis du ønsker en udførlig beskrivelse,

så henviser vi til Dansk Tennis Forbunds officielle regelbog.

 

§ 1. Tennisbanen

Tennisbanen er 23,77 meter lang og 8,23 meter bred. Den deles tværs over på midten af

et net, hvor overkanten er 0,914 meter over jorden.

 

Tennis spilles som single eller double. For double er banen 10,97x23,77.§ 2. Pointsystem

Der spilles i sæt. For herrer spilles der bedst af tre eller fem sæt og for damer to eller tre

sæt. Til et sæt kræves seks vundne partier med mindst to partiers overvægt. Ved

stillingen 6-6 afgøres sættet ved " tie break".

 

Hvert parti vindes af den, der først får fire point, (de første tre vundne point i partiet betegnes som henholdsvis 15, 30 og 40) men man skal dog have mindst to point mere

end modstanderen 15, 30 og 40. Har begge spillere vundet tre dueller, er stillingen lige

(40-40). Den, der vinder den efterfølgende bold, har såkaldt "fordel inde", og lykkes det spilleren at vinde næste duel, er partiet vundet.

 

Tie-break træder i kraft, når stillingen er 6 - 6 i partier. Den spiller, som først vinder 7

point, vinder partiet og sættet, forudsat at han fører med 2 point. Hvis stillingen bliver

6-6, skal partiet forlænges, indtil den margin er opnået. Den spiller, hvis tur det er til at serve, skal være server ved det første point. Modspilleren skal være server i det andet og tredje point, og derefter skal hver spiller skiftes til at serve to på hinanden følgende point. Spillerne skal skifte side efter hvert sjette point og ved afslutningen af tie-break-partiet.

 

Der gives normalt to forklaringer på pointsystemet:

 

Den første er, at man i 1600-tallet fik almindelige runde ure med visere. I Frankrig brugte man så viserne til at tælle point med, dvs. viseren blev stillet over 15-30-45 og 0.

 

Den anden forklaring er, at franskmændene er glade for at spille om penge. Og man vandt derfor henholdsvis 15 sous, 30 sous, 45 sous. Men det forklarer jo ikke, hvorfor man siger

40 til sidst?? Det skulle ganske enkelt skyldes, at dommeren tænker, at det er for

besværligt at sige 45, når man bare kan sige 40. For det eneste, det pointtal skal, er jo at adskille sig klart fra tallet 30. Så det er derfor enten ren logisk sans eller ugidelighed, at pointsystemet er blevet, som det er i dag.

 

Hvorfor hedder 0 point "Love"? Oprindeligt hed det l'oeuf, som er fransk og betyder ægget. Men englænderne har aldrig haft lyst til at gengive det franske udtryk nøjagtigt - så nu hedder det 'love'. Det samme med det officielle udtryk 'deuce', når spillet står 40-40. På fransk hed det 'jouer àdeux', som betyder, at man nu skal have to point over den anden

for at vinde, men det var for fransk for englænderne, siger John Idorn som er

sportsjournalist for Reuthers Bureau.

 

§ 3. Valg af side og serv

Valget af side og retten til at være server afgøres ved lodtrækning. Den spiller, der vinder lodtrækningen, må vælge eller bede modspilleren om at vælge:

 

a. Retten til at være server eller servemodtager, hvorved den anden spiller skal vælge side, eller

b. At vælge side, hvorved den anden spiller skal vælge at være server eller servemodtager.

 

§ 4. Doublespil

De foregående regler gælder for både single- og doublespil.

 

§ 5. Serverækkefølgen i Double

Det par, som skal serve først i det første parti i hvert sæt, skal beslutte, hvilken af parrets spillere, der skal begynde med at serve, og på tilsvarende måde skal modspillerne

bestemme, hvilken af spillerne fra dette par, der skal serve det andet parti. Makkeren til

den spiller, der servede i første parti, skal serve tredje parti. Makkeren til den spiller, der servede det andet parti, skal serve fjerde parti, og således fortsættes i samme serverækkefølge i de følgende partier af sættet.

Links

 Dansk Tennis Forbunds reglementer

 DGI Tennis

 Sakskøbing Badminton og Tennis Klub

 Nykøbing F. Tennisklub

 Om tennis på WikipediaKlubbens historie

Moderne tennis opstod i Storbritannien i 1870'erne, oprindeligt kaldet lawn tennis (plænetennis), da det blev spillet på græs. I dag spilles der typisk på grus

eller hardcourt, men enkelte turneringer holder fast

ved at spille på græs deriblandt Wimbledon Championships

 

Tennis – i den moderne form blev udviklet imellem 1859 og 1870 på en tennisbane i Edgbaston ved universitetet i Birmingham.

 

Klik her for at læse om Nysted Tennis Club's historie.

Nysted Tennis Clubs første bane ses til venstre i billedet. I midten af billedet ses Nysted Elektricitetsværk og Gasværk. Foto fra 1939.Kilde: Det kgl. Bibliotek. Sylvest Jensen Luftfoto


Klik på billedet for at se en større version.

Ukendte klubmedlemmer spiller på den gamle bane.