Bestyrelsen


Bestyrelsen i Nysted Tennis ClubGitte Rask

formand

72482397

grask24@gmail.com

Kis Toft

Medlem

20871815

kistoft@gmail.com

Søren Larsen

Sponsoransvarlig

25157531

islarsen7@gmail.com

Ole Pilgaard Jensen

Kasserer

61772311

olepilgaardjensen@gmail.com


Rikke Kortermann Larsen

Medlem

29916868

E-mail:


Kirsten Hamann

Suppleant
Nysted Tennis Club

Skansevej 17A

4880 Nysted

info@nysted-tennis-club.dk